Musiikkiluokkatoiminta

Musiikkiluokkalaiset saavat tehostettua opetusta alakoulussa 4-5 tuntia viikossa ja yläkoululaiset 3-4 tuntia viikossa.

Kaikkien musiikkiluokkien toimintaa tukee Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry, joka hallinnoi näitä nettisivuja. Tukiyhdistys järjestää Musiikkiluokkien kanssa yhteistyössä konsertteja muutaman kerran vuodessa.

Kuorot, soittaminen ja bändit

  • Musiikkiluokilla lauletaan paljon sekä luokkakuoroina että erilaisina yhdistelmäkuoroina.
  • Lapsia rohkaistaan oman soittimen käyttöön erilaisissa säestyskokoonpanoissa.
  • Lapset opiskelevat eri soitinten (esim. rytmisoittimet, nokkahuilu, ukulele) soittoa ja bändisoittoa.
  • Musiikkiluokkalaiset esiintyvät sekä koulun väelle että koulun ulkopuolella.

Kouvolassa musiikkiluokat tekevät läheisesti yhteistyötä Pohjois- Kymen Musiikkiopiston sekä Kymi Sinfoniettan kanssa.