Musiikkiluokkien Tuki ry

Kaikkien musiikkiluokkien toimintaa tukee Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry, joka hallinnoi näitä nettisivuja.

Tuki toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja kaikilla hallituksen jäsenillä on oma lapsi musiikkiluokalla. Elämyksellinen puoli on voimakkaasti esillä monenlaisten esiintymisten muodossa eri kokoisissa tilaisuuksissa.

Jotta musiikkiluokkalaisten ahkera musiikillinen uurastus saisi loistaa ja kukkia koulujen kevät- ja joulujuhlien lisäksi myös ‘Isoilla Lavoilla’, järjestää Tuki vuosittain kaksi isoa konserttia: toukokuussa kevätkonsertti ja marras- joulukuussa joulukonsertin. Tietysti keväiset jo perinteiset Musiikkiluokkien tuen järjestämät koko perheen iltamat kuuluvat vuosittaiseen toimintaan. Tämän kaiken lisäksi järjestetään isompia konsertteja noin viiden vuoden välein vuosijuhlien yhteydessä.

Tuki jakaa joka kevät musiikkiluokkalaisille stipendejä tunnustuksena erityisestä ahkeruudesta musiikkiopinnoissa.

Tuki jakaa musiikkiluokille leirikoulu- ja luokkaretkiavustuksia vuosittain alakoulussa ja kerran yläkoulussa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on ao. luokan riittävä jäsenmäärä sekä luokan esiintyminen Tuen järjestämissä konserteissa. 

Tuki jakaa soitin-, nuotti- ja kirja-avustuksia musiikkiluokkakouluille ja musiikkiluokille kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan, opettajien anomusten perusteella.

 

Toiminta

Kaikki apu on tervetullutta – lisäkäsiä tarvitaan konserttien ja tilaisuuksien järjestelyihin ja toteutukseen. Apua tarvitaan mm. esiintymiskuljetuksiin, tapahtumien buffetteihin, arvan/lippujenmyynnissä, järjestyksenvalvojina, narikkahenkilökuntana jne. Sinä olet tärkeä!

Pysy ajan tasalla. Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry:n omat verkkosivut sekä Facebook sivut tiedottavat lukuvuoden aikana tapahtumista. Toivomme myös sinun ottavan osaa verkkosivujen sisältöön ja päivityksiin esim. toimittamalla valokuvia tapahtumista. Facebook sivujen kautta saat myös oman äänesi kuuluviin esim. kommentoimalla päivityksiä.

Tule rohkeasti mukaan musiikkiluokkien toiminnan kehittämiseen. Tehdään yhdessä musaluokkalaisuudesta koko kouluajan kestävä musiikillinen seikkailu ja elämys niin musiikkiluokkalaiselle kuin koko perheellekin!

Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry: säännöt lähetetään liitteenä tai voit tutustua niihin tästä.

 

Varainhankinta

Toivomme, että kaikki musiikkiluokkalaiset perheinensä liittyisivät Tuen jäseniksi suorittamalla vuosittaisen jäsenmaksun ja olemalla mahdollisuuksien mukaan aktiivinen tilaisuuksien järjestelyissä. Vanhempien apua tarvitaan mm. roudaus- ja kuljetushommissa musiikkiluokkalaisten keikoille ja keikoilta kotiin/kouluun.

Kaunisnurmen koululla toimii myös koulun oma vanhempainyhdistys, joka hoitaa oman koulun asioita ja järjestää toimintaa ympäri vuoden. Musiikkiluokkien Tuki ry keskittyy musiikkiluokkalaisille tärkeisiin asioihin, joten toivomme, että kaikki musiikkiluokkalaiset ja heidän perheensä liittyisivät tuen jäseniksi maksamalla jäsenmaksunsa. Yhdessä saamme aikaan enemmän!

Varainhankintakeinona toimii myös Tuen järjestämät tapahtumat ja konsertit.

Varainhankintaan kuuluu myös erilaisten tukien ja avustusten kerääminen ja anominen yrityksiltä, kunnalta, yhteisöiltä jne. Lisäksi varoja hankitaan mm. myymällä ‘Musiikkiluokka’ -tuotteita.